Az oldal használatának feltételei

KÉRJÜK, OLVASSA EL A JELEN FELTÉTELEKET A WEBOLDAL HASZNÁLATA ELŐTT

Mi található a jelen feltételekben?

Ezek a feltételek tartalmazzák a hu.ryobitools.eu weboldal (a „weboldalunk”) használatának szabályait.

Kattintson az alábbi linkekre, ha további információkra van szüksége az adott területekről:

·                     Kik vagyunk és hogyan léphet velünk kapcsolatba

·                     Weboldalunk használatával elfogadja a jelen feltételeket

·                     Egyéb feltételek is vonatkozhatnak Önre

·                     A jelen feltételeket módosíthatjuk

·                     A weboldalunkat módosíthatjuk

·                     Weboldalunkat felfüggeszthetjük vagy visszavonhatjuk

·                     A jelen Megállapodást átruházhatjuk másra

·                     Weboldalunk csak magyarországi felhasználóknak szól

·                     Tartsa biztonságban a fiókja adatait

·                     Hogyan használhatja a weboldalunkon található anyagokat

·                     Ne támaszkodjon a weboldalunkon található információkra

·                     Az általunk hivatkozott weboldalakért nem vállalunk felelősséget

·                     A felhasználók által létrehozott tartalmat nem mi hagyjuk jóvá

·                     Hogyan tehet panaszt más felhasználók által feltöltött tartalom miatt

·                     Felelősségünk az Ön által elszenvedett veszteségért vagy kárért

·                     Hogyan használhatjuk fel személyes adatait

·                     Nem vállalunk felelősséget a vírusokért és Ön sem tölthet fel vírusos anyagokat

·                     A weboldalunkra mutató hivatkozásokra vonatkozó szabályok

·                     Melyik ország törvényei vonatkoznak az esetleges vitákra?

Kik vagyunk és hogyan léphet velünk kapcsolatba

A hu.ryobitools.eu a [Techtronic Industries Company Limited] társaság által üzemeltetett weboldal. Cégünk [Angliában és Walesben van bejegyezve, 02478762 cégjegyzékszámon,] székhelyünk címe: [Techtronic Industries EMEA Ltd 22 Market Street, Maidenhead SL6 8AD]. Adószámunk  GB 551396338

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, kérjük, küldjön e-mailt az [email protected] címre vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a [+361996795] telefonszámon.

Weboldalunk használatával elfogadja a jelen feltételeket

A weboldalunk használatával Ön vállalja, hogy elfogadja, és betartja a jelen felhasználási feltételeket.

Ha nem ért egyet a jelen feltételekben foglaltakkal, kérjük ne használja weboldalunkat.

Javasoljuk, hogy a felhasználási feltételeket nyomtassa ki, és őrizze meg.

Egyéb feltételek is vonatkozhatnak Önre

A jelen felhasználási feltételek az alábbi kiegészítő feltételekre hivatkozik, amelyek szintén érvényesek weboldalunk használatára:

·                     Adatvédelmi szabályzatunk hu.ryobitools.eu/lablec/adatvedelem. Lásd még Hogyan használhatjuk fel személyes adatait

·                     Cookie szabályzatunk https://hu.ryobitools.eu/lablec/cookie-kezelesi-politika/, amely az oldalunkon használt sütikről tartalmaz információkat.

A jelen feltételeket módosíthatjuk

A jelen feltételeket időről időre módosítjuk. Minden esetben, amikor használni kívánja a weboldalunkat, kérjük, olvassa el a felhasználási feltételeket, hogy ismerje a mindenkor érvényes feltételeket.

A weboldalunkat módosíthatjuk

A termékeinkben, felhasználóink igényeiben és üzleti prioritásainkban bekövetkező változások követése érdekében weboldalunkat időről időre aktualizálhatjuk és módosíthatjuk.

Weboldalunkat felfüggeszthetjük vagy visszavonhatjuk

Weboldalunk ingyenesen áll rendelkezésre.

Nem tudjuk garantálni, hogy weboldalunk, illetve annak tartalma bármikor, illetve megszakítás nélkül rendelkezésre áll. Weboldalunkat vagy annak bármely részét üzleti és üzemeltetési okokból felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk, illetve korlátozhatjuk. Bármilyen felfüggesztésről vagy visszavonásról igyekszünk Önt ésszerű időn belül értesíteni.

Ön felel annak biztosításáért is, hogy mindenki, aki a weboldalunkat az interneten keresztül éri el, ismerje és tartsa be a jelen felhasználási feltételeket, illetve a többi vonatkozó feltételt.

A jelen Megállapodást átruházhatjuk másra

A jelen feltételekből eredő jogainkat és kötelezettségeinket átruházhatjuk másik szervezetre. Minden esetben írásban közöljük Önnel, ha ez megtörténik, és biztosítjuk, hogy az átruházás ne befolyásolja az Ön szerződés szerinti jogait.

WEBOLDALUNK CSAK MAGYARORSZÁGI FELHASZNÁLÓKNAK SZÓL]

A weboldalunk a Magyarországon élő embereket célozza meg. Nem állítjuk, hogy a weboldalunkon vagy rajta keresztül elérhető tartalmak más országokban is felhasználhatók, vagy rendelkezésre állnak.

TARTSA BIZTONSÁGBAN A FIÓKJA ADATAIT

Ha Ön biztonsági eljárásunk részeként felhasználói azonosító kódot, jelszót vagy bármilyen egyéb információt választ, illetve kap tőlünk, ezeket az információkat köteles bizalmasan kezelni. Ilyen információkat semmilyen harmadik félnek nem adhat ki.

Jogunkban áll bármikor letiltani bármilyen felhasználói azonosító kódot vagy jelszót, függetlenül attól, hogy azt Ön választotta-e, vagy mi adtuk ki, amennyiben indokolt véleményünk szerint Ön a jelen felhasználási feltételek bármelyikét nem tartotta be.

Ha Ön úgy tudja vagy gyanítja, hogy más is megtudta a felhasználói azonosító kódját vagy jelszavát, haladéktalanul értesítsen minket az alábbi elérhetőségeken: [[email protected] ].

HOGYAN HASZNÁLHATJA A WEBOLDALUNKON TALÁLHATÓ ANYAGOKAT

A weboldalunkon található összes szellemi tulajdonjog és közzétett anyag tulajdonosai vagy licencengedélyesei mi vagyunk. Az érintett műveket szerzői jogi jogszabályok és egyezmények védik a világ minden táján. Az összes fenti jogot fenntartjuk.

Weboldalunk bármelyik oldalát saját személyes használatára egy példányban kinyomtathatja, és kivonatokat készíthet belőle, továbbá a weboldalunkon közzétett tartalmakra felhívhatja mások figyelmét az Ön szervezetén belül.

A weboldalunkról bármilyen módon kinyomtatott, vagy letöltött anyagok papír alapú, vagy digitális példányait Ön nem módosíthatja, és az illusztrációkat, fotókat, video- vagy audiofelvételeket, illetve grafikákat nem használhatja fel a hozzájuk tartozó szövegtől elkülönítve.

A weboldalunkon megjelenő tartalom szerzőjeként minden esetben minket (és az esetleges további azonosítható szerzőket) kell feltüntetni.

Weboldalunk tartalmának semmilyen részét nem használhatja fel kereskedelmi célokra anélkül, hogy ehhez tőlünk vagy licencengedélyeseinktől beszerezné a vonatkozó engedélyt.

Ha weboldalunk bármely részének kinyomtatásával, másolásával, vagy letöltésével megsérti a jelen felhasználási feltételeket, a weboldalunk használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik, és Ön köteles az anyagokról készített összes másolatot választásunk szerint visszaküldeni vagy megsemmisíteni.

NE TÁMASZKODJON A WEBOLDALUNKON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRA

Weboldalunk tartalma kizárólag általános tájékoztatásként szolgál. Nem célja olyan tanácsot nyújtani, amelyre Ön hagyatkozhat. Mielőtt a weboldalunkon található információ alapján bármilyen lépést tenne, vagy attól tartózkodna, kérje ki szakértő véleményét.

Noha a weboldalunkon található információk frissítése érdekében minden észszerű erőfeszítést megteszünk, semmilyen - sem kifejezett, sem hallgatólagos - felelősséget, garanciát vagy jótállást nem vállalunk arra vonatkozólag, hogy a weboldalunkon található tartalom pontos, teljes vagy naprakész.

AZ ÁLTALUNK HIVATKOZOTT WEBOLDALAKÉRT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET

Amennyiben weboldalunk harmadik felek által működtetett egyéb oldalakra és forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, az ilyen hivatkozások csupán tájékoztató jellegűek. A hivatkozásokat nem lehet úgy értelmezni, hogy mi a hivatkozott weboldalakat támogatnánk.

Az ilyen weboldalak tartalmára vagy adatvédelmi gyakorlatára nincs befolyásunk.

FELELŐSSÉGÜNK AZ ÖN ÁLTAL ELSZENVEDETT VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT

Amennyiben Ön fogyasztó vagy üzleti felhasználó:

·        Az Önnel szembeni felelősségünket semmi módon nem zárjuk ki vagy korlátozzuk abban az esetben, ha ez törvénybe ütközne. Ide tartozik a gondatlanságunk, illetve munkavállalóink, megbízottaink, vagy alvállalkozóink gondatlansága által okozott haláleset, vagy személyi sérülés miatti felelősségünk, illetve a csalás vagy hamis nyilatkozat miatti felelősségünk.

·        Különféle felelősségi korlátozások és kizárások vonatkoznak az olyan felelősségre, amely bármely termék Önnek történő szállítása eredményeként merülhet fel.

Ha Ön üzleti felhasználó:

·        Kizárunk minden vélelmezett feltételt, garanciát, szavatosságot vagy más olyan feltételt, amely weboldalunkra, vagy az azon megjelenő tartalomra vonatkozhat.

·        Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, függetlenül attól, hogy szerződés, szerződésen kívüli károkozás alapján (beleértve a hanyagságot), törvényi kötelezettségek megsértése miatt, vagy más módon merül fel, akkor sem, ha előre látható, ha az a következők miatt, vagy azokkal kapcsolatban merül fel:

o   weboldalunk használata, vagy használatának lehetetlenné válása; vagy

o   a weboldalunkon közzétett tartalom felhasználása, vagy arra való hagyatkozás.

·        Különösen nem felelünk az alábbiakért:

o   elmaradt haszon, értékesítés, üzleti lehetőség vagy bevétel;

o   üzleti tevékenység leállása;

o   várt megtakarítások elmaradása;

o   üzleti lehetőség elvesztése vagy jó hírnév sérülése; vagy

o   közvetlen vagy következményes veszteség vagy kár.

Ha Ön fogyasztó felhasználó:

·        Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalunkat csak házi és magáncélú használatra bocsátjuk rendelkezésre. Ön elfogadja, hogy oldalunkat nem használhatja semmilyen kereskedelmi vagy vállalkozási célra, és nem felelünk Önnel szemben semmilyen elmaradt haszonért, elveszített üzletért, üzemszünetért vagy elmulasztott üzleti lehetőségért.

·        Ha az általunk biztosított hibás digitális tartalom kárt tesz az Ön tulajdonát képező eszközben vagy digitális tartalomban és ezt a kellő gondosság elmulasztásával okoztuk, akkor vagy kijavítjuk a hibát vagy kártérítést fizetünk Önnek. [Ugyanakkor nem felelünk az olyan károkért, amelyeket elkerülhetett volna, ha követi az Önnek ingyenesen felkínált frissítés telepítésére vonatkozó tanácsunkat, illetve az olyan károkért, amelyeket Ön azzal okozott, hogy helytelenül hajtotta végre a telepítési utasításokat vagy nem rendelkezett az általunk ajánlott minimális rendszerkövetelményekkel.]

HOGYAN HASZNÁLHATJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT

Személyes adatait kizárólag a hu.ryobitools.eu/lablec/adatvedelem-ben meghatározottak szerint használjuk fel.

NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A VÍRUSOKÉRT ÉS ÖN SEM TÖLTHET FEL VÍRUSOS ANYAGOKAT

Nem tudjuk garantálni, hogy weboldalunk teljesen biztonságos és hibáktól vagy vírusoktól mentes lesz.

Ön felel a saját informatikai rendszerének, számítógépes programjainak és platformjának oly módon történő konfigurálásáért, hogy azok hozzá tudjanak férni a weboldalunkhoz. Kérjük, használja a saját vírusellenőrző programját.

A weboldalunkat nem használhatja oly módon, hogy szándékosan vírusokat, trójai programokat, férgeket, logikai bombákat vagy egyéb, rosszindulatú vagy technológiailag ártalmas anyagot telepít az oldalra. Ön nem kísérelhet meg engedély nélkül hozzáférni a weboldalunkhoz, az azt tároló szerverhez vagy a weboldalunkkal összekapcsolt bármely egyéb szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. A weboldalunkat nem támadhatja meg szolgáltatásmegtagadással járó támadással vagy elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadással. A jelen pont megszegésével Ön bűncselekményt követ el a Számítógépes visszaélésekről szóló 1990. évi törvény alapján. Minden ilyen adatvédelmi incidenst bejelentünk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak és az Ön azonosító adatainak átadásával együttműködünk a hatóságokkal. A fenti szerződésszegés esetén a weboldalunk használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik.

A WEBOLDALUNKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Ön közzétehet a weboldalunkra mutató internetes hivatkozásokat, feltéve, hogy ezt tisztességes és jogszerű módon teszi és nem sérti és nem használja ki jó hírnevünket.

Nem hozhat létre hivatkozást oly módon, hogy az olyan kapcsolatot, jóváhagyást vagy beleegyezést sugalljon részünkről, amely nem létezik.

Nem hozhat létre weboldalunkra mutató hivatkozást olyan oldalon, amely nem az Ön tulajdona.

Weboldalunk más honlapon nem keretezhető, és a főoldal kivételével nem lehet weboldalunk bármely más részére mutató hivatkozást létrehozni.

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy az internetes hivatkozásra vonatkozó hozzájárulást előzetes értesítés nélkül visszavonjuk.

Amennyiben weboldalunk tartalmát a fent meghatározottaktól eltérően szeretné felhasználni, vagy arra mutató hivatkozást kíván létrehozni, kérjük, itt jelezze: [email protected]

MELYIK ORSZÁG TÖRVÉNYEI VONATKOZNAK AZ ESETLEGES VITÁKRA?

Ha Ön fogyasztónak minősül, kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen felhasználási feltételekre, azok tárgyára és kialakítására az angol jog az irányadó. A felek megállapodnak, hogy az angliai és a walesi bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek, kivéve, hogy ha Ön Észak-Írország lakosa, akkor Észak-Írországban is indíthat eljárást, illetve ha Skócia lakosa, akkor Skóciában is indíthat eljárást.

Ha Ön vállalkozásnak minősül, akkor a jelen felhasználási feltételekre, azok tárgyára és kialakítására (és minden szerződésen kívüli vitára vagy követelésre) az angol jog az irányadó. Mindkét fél aláveti magát Anglia és Wales bíróságai kizárólagos illetékességének.

MÁRKANEVEINK BEJEGYZETT VÉDJEGYEK

A RYOBI a Ryobi Limited védjegye, és licenc alapján használt. A fentieket Ön nem használhatja az engedélyünk nélkül, kivéve, ha azok az Ön által a Hogyan használhatja az oldalunkon található anyagokat című részben engedélyezett módon felhasznált anyag részei.